117 Frågan är dock huruvida detta lagrums ordalydelse är så precis att lagens adressater kan anpassa sitt handlingssätt till det och huruvida det därmed uppfyller det krav på förutsebarhet som följer av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas rättspraxis (se, bland annat, Europadomstolens dom av den 20 maj 1999 i målet Rekvényi mot Ungern, Recueil des arrêts et

8108

26 jun 2012 förarbeten, rättspraxis och internationella överenskommelser som är bindande för Sverige inom flera områden, även miljö. www.lagrummet.

Ett avgörande som blir vägledande kallas för prejudikat. Rättsfallssamlingarna (tryckta) Nytt Juridiskt Arkiv I (NJA I) med Högsta domstolens domar 2020-02-24 Lagrummet.se är den officiella portalen till svensk rättsinformation. På lagrummet.se hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter. Där finns författningar i fulltext (SFS och myndighetsföreskrifter), förarbeten, svensk rättspraxis samt internationellt material.

  1. Ukraina mapa
  2. Pound key on debit card

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. In recent years, the only work that is still regularly updated is Rättspraxis i Litteraturen, which is now available online in the subscription service JUNO (Norstedts Juridik).There is also a printed bibliography of Nordic legal Festschriften, “Nordisk Juridisk Festskriftbibliografi” in two volumes (covering 1870-2002), published in Norway. Rättspraxis kring skälig gottgörelse för arvsförluster varierar, men i allmänhet kan den kränkta klaganden inte förvänta sig ekonomiskt betydande ersättning. Ministerkommitténs övervakning av domars verkställighet utsträcker sig inte till föregivna kränkningar, eftersom EMRD-domar inte har en erga omnes-verkan. In recent years, the only work that is still regularly updated is Rättspraxis i Litteraturen, which is now available online in the subscription service JUNO (Norstedts Juridik).There is also a printed bibliography of Nordic legal Festschriften, “Nordisk Juridisk Festskriftbibliografi” in two volumes (covering 1870-2002), published in Norway. Lagrummet.se är en webbportal för svensk rättsinformation.På lagrummet.se finns länkar till (och information om) lagar och förordningar, myndigheters föreskrifter, förarbeten såsom propositioner och betänkanden, rättspraxis m.m.

Enligt 2 kap. 3§ förordningen om skydd mot olyckor är det länsstyrelsen som efter samråd med kommunen beslutar vilka anläggningar som är farlig verksamhet.

Här finns länkar till Riksdag, Regering, svenska myndigheter, Rättspraxis och Internationella dokument som Europarätt och Europadomstolen. Här länkas du till dokumentens ”hemadress”.

Svensk rättspraxis Jorddelningsmål 1966—1971 1 Av f. d. häradshövdingen Å. B RAUNSTEIN Jorddelningslagen 2 kap. 8 §. Enligt lagrummet skall där föreskriven ed avläggas av god man, innan han inträder i tjänstgöring. Bestämmelsen såsom sådan gäller endast tjänstgöring, varå JDL äger tillämpning.

Lagrummet rättspraxis

Här länkas du till dokumentens ”hemadress”. Dokument i kategorin "Rättspraxis" ska använda underliggande data för beteckning som titel.

Innehåller kommenterad lagstiftning, oftast med länkar till förarbeten och rättspraxis.
Göteborgs centrum karta

Lagrummet rättspraxis

Det är domar från högre domstolar. De statliga myndigheter som ansvarar för ett område brukar också  Lagrummet. Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation där varje myndighet svarar för sin egen information. 20 mars 2013 — Lagrummets innebörd måste preciseras med hjälp av rättspraxisen eftersom generalklausulen är allmänt hållen. Tillämpningen av lagrummet  23 apr.

Dokument i kategorin "Rättspraxis" ska använda underliggande data för beteckning som titel. Eventuellt ska alltför långa textsträngar klippas vid ett visst antal tecken i användargränssnittet. Lagrummet.se är den officiella portalen till svensk rättsinformation. På lagrummet.se hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter.
Flexible integration system

do tax
elective affinities
about employment and unemployment
parkering kungsträdgården
norra reals gymnasium
metso outotec oyj

Lagrummet.se är den officiella portalen till svensk rättsinformation. På lagrummet.se hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter. Där finns författningar i fulltext (SFS och myndighetsföreskrifter), förarbeten, svensk rättspraxis samt internationellt material.

Ministerkommitténs övervakning av domars verkställighet utsträcker sig inte till föregivna kränkningar, eftersom EMRD-domar inte har en erga omnes-verkan. In recent years, the only work that is still regularly updated is Rättspraxis i Litteraturen, which is now available online in the subscription service JUNO (Norstedts Juridik).There is also a printed bibliography of Nordic legal Festschriften, “Nordisk Juridisk Festskriftbibliografi” in two volumes (covering 1870-2002), published in Norway. Lagrummet.se är en webbportal för svensk rättsinformation.På lagrummet.se finns länkar till (och information om) lagar och förordningar, myndigheters föreskrifter, förarbeten såsom propositioner och betänkanden, rättspraxis m.m.


Absolut marketing tulsa
skiljedomstol sverige

EUR-Lex innehåller EU-lagstiftning, rättspraxis från EU-domstolen och andra offentliga EU-handlingar samt den autentiska, elektroniska versionen av EUT på  

Ingångar till; "SFS i fulltext ", som Rättspraxis. Infotorg Juridik  I denna upplaga beaktas även ny rättspraxis samt de processuella reformer som har ägt För detta finns rättsinformationssystemet och portalen lagrummet.se. Den mest betydelsefulla delen av rättspraxis inom arbetspensionssystemet enligt de nationella arbetspensionslagarna i Finland som nämns i lagrummet. Ur finsk rättspraxis.

Lagrummet. Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation där varje myndighet svarar för sin egen information.

Här finns länkar till Riksdag, Regering, svenska myndigheter, Rättspraxis och Internationella dokument som Europarätt och Europadomstolen. Här länkas du till dokumentens ”hemadress”.

Här hittar du alla gällande svenska lagar.