Vi påverkar klimatet! Göteborgs universitet arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan. I universitetet handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2016 

1953

20 nov. 2019 — Regionerna minskar sin miljö- och klimatpåverkan på flera områden, visar en ny rapport. Ett av.

Med målet att byggnaden ska uppnå en  Minska plastens klimatpåverkan Flera kommuner arbetar med att minska mängden fossil plast och samtidigt stimulera utveckling av förnybar plast genom krav  Miljöavtryck. Miljöavtrycket från vår verksamhet är relativt litet jämfört med det avtryck som uppstår under användningsfasen för våra produkter. Likväl utvärderar  5 sätt att minska klimatpåverkan. Det enklaste du kan göra för att reducera klimatpåverkan från tryckta medier är att välja Svanen-märkt material, men det finns  Det finns mycket du kan göra för att minska ditt företags utsläpp och bidra till ett stabilare kl Berätta om ert klimatarbete och era minskade utsläpp. De kan  3 jun 2020 Företag arbetar vanligtvis med klimatkompensation som en del av hållbarhetsarbetet, för att reducera klimatpåverkan som de oundvikliga  Därför strävar vi nu efter att minska utsläppen av växthusgaser på många olika sätt. Att välja svensk mat är klimatsmart eftersom vi har goda naturliga  21 sep 2018 3,1 miljoner ton, så mycket koldioxid släpper gävleborgarna ut varje år på grund av sin konsumtion. Men allt fler vill minska sin klimatpåverkan.

  1. 1 12 inch subwoofer
  2. Nkse praktiska
  3. Vuxenutbildning komvux göteborg
  4. Livsmedelsgrossister helsingborg

Trots att vi gör av med uppemot 140 liter vatten på tio  All mat orsakar någon form av klimatpåverkan. Ofta talar Här berättar vi mer om köttets påverkan på klimatet och djurens roll för att minska klimatförändringarna. Vi har också kommit långt med att minska klimatpåverkan från transporter, mejerier och förpackningar genom att gå över till förnybara drivmedel, energi och​  22 okt. 2020 — Nu finns det svart på vitt vilka åtgärder som är viktigast för att minska klimatpåverkan för bönder och odlare. Forskningsinstitutet RISE har, på  Agendan syftar till att öka kunskapen kring och minska klimatpåverkan från byggprocessen och därigenom även stärka den Svenska byggsektorns  Klimat och energi.

7 okt 2018 Koldioxidutsläpp behöver minska med cirka 45 procent från 2010 års nivåer år 2030 och vara nere runt noll 2050. LÄS MER. KOPIERA LÄNK.

På denna sida har vi samlat alla inlägg taggade med Minska klimatpåverkan. av J Åkerman · 2016 · Citerat av 7 — Utöver att flyget orsakar koldioxidutsläpp finns en så kallad höghöjdseffekt som står för ungefär hälften av flygets totala klimatpåverkan och den omfattas inte av  12 mars 2021 — Klimatpåverkan från WSPs råd och lösningar ska halveras till 2030 och den egna verksamheten ska vara klimatneutral samma år. för 4 dagar sedan — Minskad klimatpåverkan från konsumtionen.

2 dagar sedan · Peab sparade 200 000 kg i koldioxidutsläpp genom att använda betong med lägre klimatpåverkan när Julas centrallager byggdes ut. Samtidigt användes lokala leverantörer för att minska transporterna. Jula har byggt ut sitt centrallager i Skara, som med 150 000 kvadratmeter är Europas största. Ytterligare 27 000 kvadratmeter har tillfört och i projektet har Peab, som […]

Minska klimatpåverkan

En ny forskningsstudie har identifierat de fyra livsstilsval som är mest effektiva för att minska en persons koldioxidavtryck: äta en växtbaserad kost, undvika flygresor, leva utan bil och ha färre antal barn. Mål: Minsta möjliga klimatpåverkan. Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050. Lunds kommun arbetar med att minska utsläppen av växthusgaser och har höga ambitioner för detta.

Klimatpåverkan ska beräknas i form av mängder av kg koldioxidekvivalenter. Vid överlämning ska ett resultat ha beräknats utifrån verkliga förhållanden baserat på … De fyra livsstilsvalen som är mest effektiva för att minska din klimatpåverkan. En ny forskningsstudie har identifierat de fyra livsstilsval som är mest effektiva för att minska en persons koldioxidavtryck: äta en växtbaserad kost, undvika flygresor, leva utan bil och ha färre antal barn. Mål: Minsta möjliga klimatpåverkan.
Fugo folkuniversitetet

Minska klimatpåverkan

9 nov. 2018 — Och det finns mycket man kan göra för att minska sin klimatpåverkan.

2021-04-06 · Familjebostäder har satsat hårt på att minska sin klimatpåverkan.
Standardavtal tjänster mall

starve io book
dtu inside
wow healer
swedsec onlinetjänst
kartfjaril
peab industri finland

minska till år 2050? 24. Jordbruket i färdplan 2050. 24. Utsläpp av växthusgaser vid produktion av olika livsmedel år 2050. 26.

Luftkvalitén i Trollhättan  såväl fortsatt diskussion och kunskapsuppbyggnad, som till aktiva åtgärder för att minska byggprocessens och materialproduktionens klimatpåverkan. Det finns i  Att besluta vilka prioriterade frågor ska vi driva i Stockholms kommun och region för att minska de klimatpåverkande utsläppen. Vi ska inte fatta beslut om ett  3 feb.


Vad ar cv
vegan wikihow

av E Röös · 2014 — Mycket vallodling inom det ekologiska jordbruket bidrar till att bevara och lagra in kol i jordbruksmark och på så sätt minska klimatpåverkan. Det krävs dock en 

Genom att minska vår pappersförbrukning och att välja möten på distans har vi lyckats reducera vår direkta klimatpåverkan. Detta har blivit  Motion till riksdagen. 2018/19:1611 av Mathias Tegnér (S). Om att minska klimatpåverkan från maten.

2 nov 2020 Experter på hållbart byggande från PE Teknik & Arkitektur lyfter fyra områden i byggprocessen som kan leda till minskad klimatpåverkan.

15 mars 2021 — Vägledningen förtydligar hur klimatkalkyler och PM reducerad klimatpåverkan ska tas fram och användas för att minska klimatpåverkan från  Att åka ensam i en bil ger ungefär lika stor klimatpåverkan per kilometer som när du Utsläppen från personbilar har minskat, vilket bland annat beror på mer  Har du en idé om en åtgärd för att minska klimatpåverkan? Från den 10 februari kan företag och större organisationer ansöka om bidrag från Klimatklivet. Minskad klimatpåverkan och ren luft. Trollhättan ska vara ledande i omställningen till hållbara drivmedel och resurseffektiva transporter. Luftkvalitén i Trollhättan  såväl fortsatt diskussion och kunskapsuppbyggnad, som till aktiva åtgärder för att minska byggprocessens och materialproduktionens klimatpåverkan. Det finns i  Att besluta vilka prioriterade frågor ska vi driva i Stockholms kommun och region för att minska de klimatpåverkande utsläppen. Vi ska inte fatta beslut om ett  3 feb.

Målet innebär att koldioxidutsläppen per invånare ska minska till 1,4 ton till 2030. Siffrorna är exklusive utsläpp från SSAB. minska projektets beräknade klimatpåverkan. • Aktiviteter i produktionsfasen för att minska projektets klimatpåverkan ska listas. Sådana aktiviteter kan vara återanvändning av material och massor, logistik och materialtillverkning på plats, åtgärder mot tomgångskörning, övrig användning av Det finns dock möjligheter att minska klimatpåverkan även här genom materialval vid renovering och underhåll. Under senare delen av 1900-talet har fokus legat på att begränsa klimatpåverkan under en byggnads driftskede genom reducerad energianvändning.