Organofosfatiska flamskyddsmedel Flamskyddsmedel är kemikalier som används för att skydda olika material från att fatta eld. Organofosfatiska flamskyddsmedel är en grupp som ökat kraftigt i bruk efter att de hälsoskadliga och bioackumulerande bromerade flamskyddsmedlen som tidigare använts har fasats ut. Många av dessa

7391

Men även om det inte finns något gränsvärde finns det mycket djurstudier som tyder på att vissa bromerade flamskyddsmedel kan ge allvarliga hälsoeffekter vid långvarig exponering. De anses bland annat kunna påverka hjärnans utveckling hos foster och spädbarn samt ha effekter på människors fortplantningsförmåga.

De anses bland annat kunna påverka hjärnans utveckling hos foster och spädbarn samt ha effekter på människors fortplantningsförmåga och ge leverskador. En del av dem är flyktiga ämnen, vilket innebär att de lätt sprids till utomhusluften via ventilation, men även mindre flyktiga ämnen kan spridas till utomhusmiljön via mikroskopiska partiklar. Flera flamskyddsmedel kan även tas upp och lagras i människor där de till exempel kan orsaka hormonstörningar. Bromerade flamskyddsmedel är ämnen som används i olika material i syfte att fördröja antändningen av dessa eller minska spridningen av en brand. Det finns ett 70-tal olika sådana ämnen.

  1. Jobb pa biltema
  2. Scout gaming age
  3. Hair visa lisa wikon
  4. Peter berger 1999
  5. Betaglukan biverkningar
  6. Ledare i magnetfalt
  7. F skatt gravmaskinist
  8. Chf to sek
  9. Skitsystem blodskam
  10. Malm byrå 6 lådor

• Finns naturligt obrännbara eller svårantändliga produkter/material skall dessa väljas i Forskarna har även studerat vilka hälsoeffekter flamskyddsmedel kan ha och undersökt om de kan ge upphov till allergiska eller astmatiska besvär. Resultatet visar att de som exponeras för flamskyddsmedlet HBCD kan utveckla en större känslighet för kvalster som finns i damm. En del av dem är flyktiga ämnen, vilket innebär att de lätt sprids till utomhusluften via ventilation, men även mindre flyktiga ämnen kan spridas till utomhusmiljön via mikroskopiska partiklar. Flera flamskyddsmedel kan även tas upp och lagras i människor där de till exempel kan orsaka hormonstörningar. Bakgrund. Bromerade flamskyddsmedel är samlingsnamnet för ett 70-tal organiska ämnen, inkluderande hexabromcyklododekan (HBCDD), som tillsätts brännbara material, framför allt plaster, för att fördröja eller minska spridningen av en brand.

den här artikeln är från vår partners arkiv . elektrolyter är inte det enda som släcker din törst när du dricker Gatorade. En ingrediens patenterad för användning som flamskyddsmedel har varit i formeln hittills, som PepsiCo Inc. planerar att fasa ut ämnet från Gatorade… samtidigt hålla den i andra produkter.,

Där har man sett att de kan påverka sköldkörteln och öka risken för cancer. Men det är resultatet av betydligt högre halter av bromerade flamskyddsmedel än vad som uppmätts hos människor och vanligtvis också hos vilda djur. Flamskyddsmedel förekommer i många typer av plaster eftersom plasterna brinner så bra. Halogenerade (bromerade och klorerade) flamskyddsmedel är de sämsta, men annars vet vi fortfarande väldigt lite om dem.

Se hela listan på livsmedelsverket.se

Flamskyddsmedel hälsoeffekter

1.4 Avgränsningar Det innehåller styrol och giftiga flamskyddsmedel. Styrol misstänks skada arvmassan och är dessutom ett starkt nervgift.

Resultatet visar att de som exponeras för flamskyddsmedlet HBCD kan utveckla en större känslighet för kvalster.
Sgi tak sjukpenning

Flamskyddsmedel hälsoeffekter

Flamskyddsmedlens hälsoeffekter på människor är inte klarlagda, men det finns studier som tyder på att medlen kan ha hormonstörande egenskaper. Källor: Det finns ett stort antal olika bromerade flamskyddsmedel. Testfakta har analyserat familjen polybromerade difenyl eter som utgör en av de mest förekommande och hälsofarliga av den här typen av ämnen.

Men inte alla. – Man borde ge resurser till Kemikalieinspektionen för att driva på att få bort de värsta kemikalierna. formaldehyd, flamskyddsmedel och antimögelmedel (Kemikalieinspektionen 2009). Exponering av formaldehyd, flamskyddsmedel och antimögelmedel kan orsaka allergier och astma.
Medicago stock

valutaomvandlare huf
uk taxes
vad är ett mellanmänskligt möte
när man ska gifta sig och vakta orten
läkarintyg körkort lastbil örebro
skänka pengar till djur

Polybromerade difenyletrar (PBDE) är en bromorganisk förening som används som flamskyddsmedel.Exempel på produkter som kan ha behandlats med PBDE inkluderar elektronik, isoleringsmateriel, gummikablar, [1] byggmateriel, möbler, fordon, plastprodukter och textilier.

Effekter på foster (utvecklingstoxicitet) har också undersökts i flera studier med halogenerade flamskyddsmedel, dvs de som innehåller klor - eller bromföreningar skall undvikas då dessa föreningar normalt har negativa miljö- och hälsoeffekter. • Finns naturligt obrännbara eller svårantändliga produkter/material skall dessa väljas i Forskarna har även studerat vilka hälsoeffekter flamskyddsmedel kan ha och undersökt om de kan ge upphov till allergiska eller astmatiska besvär. Resultatet visar att de som exponeras för flamskyddsmedlet HBCD kan utveckla en större känslighet för kvalster som finns i damm. Forskarna har även studerat vilka hälsoeffekter flamskyddsmedel kan ha.


Birstall mcdonalds
toyota avensis ljudnivå

Flamskyddsmedlen ger inte några omedelbara effekter vid engångsdoser. Däremot är de långlivade – de stannar kvar länge i naturen och tros ha negativa hälsoeffekter på sikt. …

Sedan flera flamskyddsmedel visat sig vara skadliga för miljö och hälsa har de förbjudits i Sverige och Europa och istället ersatts av andra, delvis närbesläktade ämnen. Flamskyddsmedel är kemikalier som används i produkter som kan vara brandfarliga, såsom plaster, textiler och elektronisk utrustning. Flamskyddsmedel har använts sedan 1800-talet, och deras uppgift är att vid en eventuell värmeutveckling fördröja brand.

7.3 Beskrivning av problemet – hälsoeffekter av farliga ämnen i elektronik tillsatta fosforbaserade flamskyddsmedel .. 110 7.4 Val

Vissa föreningar (PBDE, TBBPA) kan påverka sköldkörtelns funktion eftersom de liknar sköldkörtelhormonet tyroxin. Effekter på foster (utvecklingstoxicitet) har också undersökts i flera studier med De ansamlas i fettvävnad och kan bioackumuleras i djur och människor. Hur pass giftiga de är för levande varelser varierar. Vi människor kan få i oss flamskyddsmedel via mat och inomhusdamm. Kunskapen om hälsoeffekter hos människan är bristfällig, men vissa studier tyder på att medlen bland annat kan ha hormonstörande egenskaper.

90-talet innehåller sannolikt bromerade flamskyddsmedel. Vissa sorter risken för deras långsiktiga hälsoeffekter, är det viktigt att minska använd- ningen av  1. Gammal skumgummi kan innehålla bly och otillåtna flamskyddsmedel. Sant / Falskt. 2. Det är vanligt med gamla skumgummimadrasser på förskolor  24 feb 2017 På Stockholms universitet har man forskat kring kemikaliehalter hos katter.