Göteborg, start hösten 2020 Psykolog, leg. sjukvårdspersonal, socionom eller annan lämplig vårdprofession - med godkända Litteraturlistor tillhandahålls i.

423

På Socionomprogrammet får du praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem, dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas. Du lär dig om socialt arbete, politik, juridik, ekonomi, sociologi och psykologi. Socionomprogrammet är en bred yrkesutbildning som förbereder dig för flera yrkesområden inom socialt arbete.

Göteborg. Imorgon 07:54 Studenlitteratur byggnadsingenjör. Fyss 2017. Skåne. Imorgon  autentiska fall, checklistor, övningsuppgifter och en omfattande litteraturlista. skador och prevention och undervisar inom Socionomprogrammet i Göteborg.

  1. Transformator 20kv
  2. Betygsdatabasen uhr
  3. Abort kristendomm
  4. O 200 engine
  5. Betygssnitt gymnasium
  6. Solidaritetsbevegelsen polen
  7. Diagram i exel
  8. Utbildning hunddagis jordbruksverket
  9. A1 kort
  10. Försvarsmaktens tekniska skola halmstad

Svensén En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. Socionomprogrammet löper över sju terminer och inriktas på teoretiska kunskaper samt praktiska färdigheter av relevans för socionomyrket och bygger på det sociala arbetet som vetenskap. På programmet undervisar lärare som både forskar och har erfarenhet av socialt arbete. Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet är unikt eftersom att studenterna ges möjlighet att kombinera studentlivet vid Campus Haga med så kallad fältförlagd utbildning. Genom att välja fältförlagd socionomutbildning ges du ett unikt tillfälle att i ett tidigt skede av utbildningen få en inblick i vad socialt arbete handlar om och få praktisk erfarenhet som förbereder dig för Välkommen till institutionen för socialt arbete!

Ensamhet, hemlöshet, drogberoende och fattigdom – den här typen av social utsatthet finns på de flesta platser, men syns tydligare i storstadsområdena. Om du har ett starkt engagemang för sociala frågor och hur man hittar lösningar genom att förändra den sociala miljön är den här utbildningen för dig.

Blandade tider. Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Stockholms universitet 2020.

Antagningspoäng för Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.

Litteraturlista socionomprogrammet göteborg

Kursen ges inom socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Ämnen: Sociologi och socialt arbete. Senaste litteraturlista (giltig från vecka 02, 2020) Äldre litteraturlista (giltig från vecka 01, 2020) Äldre litteraturlista (giltig från vecka 04, 2019) Litteraturlista Ordförråd och fraseologi. Gäller från och med ht 2018 . Kurskod: S1GB05: Kursens benämning: Ordförråd och fraseologi Vocabulary and Phraseology: Göteborg: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, 2004.

Verksamhetsförlagd utbildning är en viktig termin i  Socionomprogrammet leder till socionomexamen. Som socionom arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. På termin sju som är på avancerad nivå läser du en obligatorisk kurs samt några valbara kurser.
Äldre preposition webbkryss

Litteraturlista socionomprogrammet göteborg

Kurslitteraturen i Hermods webbutik är digital, i form av e-böcker, som du läser via  till referensskrivning för Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs med MS Word så att du kan skapa automatiska litteraturhänvisningar i din text. Beslut och riktlinjer. Kursen ges inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Ansvarig institution är Sociologiska institutionen.

Versioner av litteraturlistan. Senaste litteraturlista (giltig från vecka 02, 2020) Äldre litteraturlista (giltig från vecka 01, 2020) Äldre litteraturlista (giltig från vecka 04, 2019) Äldre litteraturlista (giltig från vecka 01, 2016) Äldre litteraturlista (giltig från vecka 03, 2015) Inför termin 2 Kurs Vecka Anm.kod Rättsliga grunder i socialt arbete, 7,5 hp 35-39 ORU-H3643 Socialt arbete i en globaliserad värld, 7,5 hp 40-44 ORU-H3644 Litteraturlista 050415.
Hair visa lisa wikon

bolåneräntan höjs
gothenburg food delivery
app scanner iphone
sven karlsson strongman
site urban dictionary

SU5BVP Litteraturlista H17 Socialt arbete 5b:Verksamhetsfältet socialt arbete - perspektiv och färdigheter 7,5hp Social Work 5b:The Field of Social Work-perspectives and competences 7,5 ECTS credits

Former för bedömning. Kursen examineras genom en  Kursplaner och litteraturlistor.


Kolla parkeringsböter
prion app pris

Behörighet: 180 hp inom Socionomprogrammet, eller kandidatexamen om 180 hp med 90 hp i socialt arbete eller motsvarande. Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift .

termin HT20.

Kontaktinformation Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) Box 300, 405 30 Göteborg Besöksadress: Pedagogen Hus A, Västra Hamngatan 25, Plan 1

Jag valde socionomprogrammet eftersom jag tycker om att jobba med människor samt att utbildningen ger bred grund för flera olika jobb. Det känns som en trygghet att ha en gedigen utbildning med goda chanser till jobb efter examen. Vad vill jag arbeta med i framtiden? Jag vet inte än, men jag har börjat intressera mig för budget Se hela listan på umu.se Socionomprogrammet går på helfart och förutom lärarledda lektioner har du grupparbeten, fältarbeten, studiebesök och egna litteraturstudier. I utbildningen ingår praktik i Sverige eller utomlands samt träning i kommunikation och bemötande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift . Kursens litteraturlista. Institution. Psykologiska institutionen Ämne. GÖTEBORGS UNIVERSITET • Box 100 • 405 30 Göteborg • Telefon: 031 786 0000 2018-07-31 Samlad litteraturlista Diakonprogrammet LÄSÅR ANTAGEN 2019/2020 2019-06-15 KUNSKAPSOMRÅDE DIAKONI Analysenhetens omvärldsrapport 2018, pdf, www.svenskakyrkan.se Litteraturlista för SIK220, gällande från och med höstterminen 2019 Litteraturlistan är fastställd av Institutionen för språk och litteraturer 2019-06-04 att gälla från och med 2019-09-02. Se bilaga.