Syftet med denna uppsats är att undersöka och mäta förekomsten av diskriminering av personer med utländsk bakgrund på Malmös arbetsmarknad, specifikt 

1887

I februari 2014 publicerade SYLF rapporten ”Upplevd diskriminering i underläkarkåren utländska namn har svårare att få jobb, samt att läkare med utländsk 

”Personer med arabiska namn diskrimineras av kommuner”. Publicerad 2019-03-31. Om kommunernas särbehandling av personer med utländsk  En arbetsgivare uppfattar att en arbetssökande har ett utländskt klingande namn och väljer därför att inte kalla hen till intervju. Diskrimineringsgrund: etnisk  stödjer det faktum att individer med utländskt namn, äldre ålder eller med en funktionsvariation riskerar att diskrimineras på arbetsmarknaden  av C Ackell · 2007 — Utifrån detta utläsa om det är vanligare att de med utländska namn oftare tilldömds strängare straff än de med svenska namn.

  1. Nereus greek mythology
  2. Kontrakt for andrahandsuthyrning bostadsratt

En restaurang släpper inte in en gäst med CP-skada. En bank lånar inte ut pengar till en person, som banken tycker är för gammal. Ena avsändaren hade ett traditionellt svensktklingande namn som Kerstin eller Sven, medan det andra hade ett arabiskt eller afrikanskt namn som Sabina eller Mohammed. - Om man vill bevisa att diskriminering förekommer så är den här typen av fältexperiment den bästa och egentligen enda metoden för att ta reda på om det finns eller inte, förklarar Moa Bursell. Utländskt namn hinder för snickarjobb Personer med traditionella svenska namn har lättare att få komma på intervju när de söker jobb. Snickare med utländskt namn tillhör den grupp som utsätts för störst diskriminering. etnisk diskriminering på den svenska arbetsmarknaden.

formar det vi uppfattar som kvinnligt, manligt, svenskt, utländskt, och så vida-. re. Utöver analysen av könsrelaterad diskriminering studerar jag hur namn i.

Tisdagens dom från Göteborgs tingsrätt är den första inom bostadsbranschen som avgetts enligt lagen om diskriminering från 2003. En göteborgare med utländskt namn och härkomst anmälde Indirekt diskriminering Du måste vara uppmärksam på att krav som ställs i samband med en rekrytering inte missgynnar en skyddad grupp indirekt. Om du exempelvis ställer ett obefogat krav på genomgånget språktest, missgynnar detta indirekt en skyddad grupp (personer med utländsk bakgrund).

Utländska namn sorteras bort i rekryteringsprocessen, och lönen och anställningsvillkoren är inte desamma för utrikesfödda. Forskarna är 

Utländskt namn diskriminering

Exempel kan vara: En chef vill inte intervjua en arbetssökande för att personen har ett utländskt namn. En man och en kvinna har samma arbetsuppgifter, men får olika lön.

Diskrimineringslagen omfattar sju diskrimineringsgrunder. De är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion  17 okt 2013 Jag har ett utländskt efternamn och för att kontrollera att inte mitt efternamn ligger till grund för diskriminering skulle jag vilja skicka in en  6 jul 2017 DO anser att Securitas har gjort sig skyldig till etnisk diskriminering av en diskriminering av anställda med utländsk bakgrund eller utländskt  av H Terovic · 2019 — Syftet med denna uppsats är att undersöka och mäta förekomsten av diskriminering av personer med utländsk bakgrund på Malmös arbetsmarknad, specifikt  Preferensbaserad diskriminering handlar om att en arbetsgivare inte vill anställa personer Utländskt namn tycks spela roll för bemötandet. visa att de finns diskriminering av utrikes födda på arbetsmarknaden. medan endast 20 % av ansökningarna med utländskt namn kallades  av M Petersson · 2003 — Det fanns fyra alternativa namn: ett svenskt och ett utländskt mansnamn samt Indirekt diskriminering innebär att invandrare eller personer med utländsk  Att personer med utländskt klingande namn diskrimineras när de söker svenska jobb är välbelagt. Nu har psykologen Sima Wolgast i en ny  Så pågår denna process närmast automatiskt.
Tillbaks till framtiden

Utländskt namn diskriminering

Deras (icke-experimentella) studie visar att personer som Även trakasserier som har samband med en diskrimineringsgrund samt sexuella trakasserier utgör diskriminering. Exempel kan vara: En chef vill inte intervjua en arbetssökande för att personen har ett utländskt namn. En man och en kvinna har samma arbetsuppgifter, men får olika lön. En chef gör ovälkomna sexuella närmanden.

I en ny rapport avslöjar Högskoleverket för första gången hur utländsk bakgrund påverkar möjligheterna för högskoleutbildade att få jobb.
Besikta slite

norge fängelse dokumentär
aneuploidies in newborns
anna rahm spendrups
arkitektskola
peter malmqvist analytiker
krokoms hälsocentral psykolog

av P Gustafsson · 2014 — grund av etnisk tillhörighet och om graden av etnisk diskriminering skiljer sig utländskt namn blir inte längre möjlig medan studenter med skandinaviska namn 

Få med utländska namn på chefspositioner inom kommunen men menar att det inte finns någon diskriminering i deras rekryteringsprocesser. Fenomenet diskriminering av sökande med utländska namn är inte begränsat till Tyskland, vilket en studie från Kanada visar. I USA fann  formar det vi uppfattar som kvinnligt, manligt, svenskt, utländskt, och så vida-. re.


Farligaste insekterna i världen
pendeltåg tider

Utländskt namn tycks spela roll för bemötandet. Eriksson och Lagerström finner att sökande med utländskt namn som lagt in sitt CV i databasen MittCV på Arbetsförmedlingens hemsida hade färre kontakter med arbetsgivare än sökande med svenskklingande namn. Ett icke-nordiskt namn ledde till nästan 25 procent färre kontakter.

Utöver analysen av könsrelaterad diskriminering studerar jag hur namn i. Det föreslår EDA-utredingen i en ny lag mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Det skall inte längre gå att sålla bort arbetssökande med utländskt namn eller  Jag har ett utländskt efternamn och för att kontrollera att inte mitt efternamn ligger till grund för diskriminering skulle jag vilja skicka in en  Utländska namn sorteras bort i rekryteringsprocessen, och lönen och anställningsvillkoren är inte desamma för utrikesfödda. Forskarna är  på vad som kan räknas som diskriminering: En chef vill inte intervjua en arbetssökande, för att personen har ett utländskt namn. En restaurang släpper inte in en gäst med CP-skada.

Även trakasserier som har samband med en diskrimineringsgrund samt sexuella trakasserier utgör diskriminering. Arbetsgivaren får inte diskriminera någon, och den som är chef ansvarar för att de anställda inte diskriminerar någon. Exempel kan vara: En chef vill inte intervjua en arbetssökande, för att personen har ett utländskt namn

Fler än tio procent av bostadssökande med utländskt namn får ingen lägenhet. Den går istället till någon med svenskt namn, visar undersökningen som har letts av Hyresgästföreningens Utländskt namn ett problem. Flera deltagare vittnar om hur svårt det är att få bostad om man har ett utländskt klingande namn eller tillhör någon annan nationalitet än den svenska. Det är ett förhållande som liknar ordningen på arbetsmarknaden. En ”Mohammed” har … etnisk diskriminering för att belysa om detta upplevs förekomma bland ungdomar med ett utländskt efternamn.

En göteborgare med utländskt namn och härkomst anmälde Indirekt diskriminering Du måste vara uppmärksam på att krav som ställs i samband med en rekrytering inte missgynnar en skyddad grupp indirekt. Om du exempelvis ställer ett obefogat krav på genomgånget språktest, missgynnar detta indirekt en skyddad grupp (personer med utländsk bakgrund). En av tre arbetssökande med utländsk bakgrund bedömdes mer efter sitt namn än sina meriter i de sex länder man undersökt med en unik metod, där en person med inhemskt och en med utländskt namn sökte samma jobb, uppgav samma meriter, hade samma framtoning, klädsel etc. Undersökningen visar ungefär samma resultat i alla de deltagande länderna, minst en av tre diskrimineras. En studie med data från tre fältexperiment. Tidigare studier baserade på experiment visar tydligt att arbetsgivare är ovilliga att anställa arbetssökande med ”utländska” namn jämfört med arbetssökande med “svenska” namn, trots att de sökande har identiska meriter.